Vilom

विलोम  शब्द
1.       अनायास सायास
2.       स्मरण विस्मरण
3.       लघु विशाल/गुरु
4.       दूरस्थ निकटस्थ
5.       मधुर कर्कश
6.       अर्थ अनर्थ
7.       सुलभ दुर्लभ
8.       आहार निराहार
9.       निश्चेष्ट सचेष्ट
10.   उपरांत पूर्व
11.   आश्वस्त नाश्वस्त
12.   चंचल स्थिर
13.   आकर्षित अनाकर्षित
14.   तीव्र मंद
15.   इच्छा अनिच्छा
16.   अगले पिछले
17.   अद्भुत सामान्य
18.   अपनापन परायापन
19.   मुक्त बंधन
20.   नित्या अनित्य
21.   खाद्य अखाद्य
22.   स्वस्थ अस्वस्थ
23.   अंत अनंत
24.   उष्ण शीत

Comments