Vilom

विलोम  शब्द
1.       सूर्योदय सूर्यास्त
2.       योग वियोग
3.       समर्थ असमर्थ
4.       त्यागना स्वीकारना 
5.       शेष अशेष
6.       दुर्गम सुगम
7.       ज़्यादातर कमतर 
8.       अवैध वैध
9.       स्वीकृति अस्वीकृति
10.   वृद्धि कमी
11.   मुख्य गौण
12.   बाहरी भीतरी
13.   संतुलन असंतुलन
14.   सफल असफल
15.   शासक प्रजा
16.   स्वच्छ अस्वच्छ
17.   साक्षर निरक्षर
18.   छूत अछूत
19.   हिंसा अहिंसा
20.   प्रवेश निकास
21.   अंतिम प्रथम
22.   उत्साही निरुत्साही 
23.   विशाल लघु
24.   अंधकार प्रकाश

Comments