Shabdarth

बड़े भाई साहब 
प्रेमचंद

  शब्दार्थ

1.       पत्राचार – पत्र-व्यवहार
2.       जब्त – Seize
3.       रास – पसंद
4.       चितेरे – सुंदर
5.       प्रताड़ना – कष्ट
6.       लांछन – आरोप
7.       देहावसान – मृत्यु
8.       काश – Wish
9.       बेधड़क – बिना डरे
10.   मिसाल – उदाहरण
11.   तिरोहित – ढका हुआ
12.   तालीम — शिक्षा
13.   पुख्ता — मज़बूत
14.   तम्बीह — डाँटडपट
15.   सामंजस्य — तालमेल
16.   मसलन — उदाहरणतः
17.   इबारत — लेख
18.   चेष्टा — कोशिश
19.   जमात — कक्षा
20.   हर्फ— अक्षर
21.   मिहनत (मेहनत) — परिश्रम
22.   लताड़ — डाँटडपट
23.   सूक्तिबाण — व्यंग्यात्मक कथन / तीखी बातें
24.   स्कीम — योजना
25.   अमल करना — पालन करना
26.   अवहेलना — तिरस्कार
27.   नसीहत — सलाह
28.   फ़जीहत — अपमान
29.   तिरस्कार — उपेक्षा
30.   सालाना इम्तिहान — वार्षिक परीक्षा
31.   लज्जास्पद — शर्मनाक
32.   शरीक — शामिल
33.   आतंक — भय     
34.   अव्वल — प्रथम
35.   जलील – अपमान
36.   कांतिहीन – चेहरे पर चमक न होना
37.   सहिष्णुता – सहनशीलता
38.   अदब – इज्जत
39.   ज़हीन – बुद्धिमान
बदहवास – बेहाल 

Comments