Vilom

विलोम  शब्द
1.       विराट सूक्ष्म
2.       आदि अनादि
3.       उपस्थित अनुपस्थित 
4.       इच्छा अनिच्छा
5.       स्वाभाविक अस्वाभाविक
6.       तरल ठोस
7.       प्रकाश अंधकार
8.       प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
9.       आंतरिक बाह्य
10.   आधार निराधार
11.   संश्लेषण विश्लेषण
12.   कृत्रिम नैसर्गिक
13.   गुलाम मालिक
14.   गहरा उथला
15.   शाकाहारी मांसाहारी
16.   इंकार स्वीकार


17.   राष्ट्रीय # अंतर्राष्ट्रीय  

Comments