Upsarg

उपसर्ग एवं प्रत्यय
उपसर्ग
1.       सम्संपूर्ण
2.       वि – विचित्र
3.       दुर्  – दुर्गम
4.       अनियमितअनिश्चितअस्थायी  
5.       प्रति – प्रतिदिन
6.       प्र – प्रवासप्रगति
7.       अभि – अभियांत्रिकी 
प्रत्यय
1.       वाले   – आनेवाले  
2.       इत – आकर्षितचिह्नितसुरक्षितव्यवस्थित
3.       तम  – कठिनतम
4.       ई  – ऊपरीपूर्वीपहाड़ीपक्कीदक्षिणीअनूठीजानकारीआरोही  
5.       द  दुखद 
6.       इक  – साहसिकशारीरिक 
7.       ता – सफलता
8.       कर  – विशेषकरटूटकरलौटकर 
9.       याँ – कठिनाइयाँ
10.   नाकखतरनाक
11.   दार – जोरदार
12.   आन – ढलान
13.   आई – चढ़ाईऊँचाईकठिनाई
14.   पूर्वककृतज्ञतापूर्वकदृढ़तापूर्वक
15.   ईय – नगरीयपर्वतीयभारतीय

Comments