Upsarg

उपसर्ग एवं प्रत्यय
उपसर्ग
1.          सम्संभावना
2.          वि – विगतविश्वास 
3.          निर्  – निर्मूल 
4.          अतिथिअज्ञानअप्रत्याशितअदृश्य
5.          आ – आगमनआशंका 
6.          निस् – निस्संकोच
7.          सा – सादर
8.          अनु – अनुमान
9.          स्व – स्वरूप
10.      स – सपरिवार
11.      उप – उपवास  
प्रत्यय
1.          एँ– तारीख़ें  
2.          इत – आंकित,रूपांतरितपरिचितसुरक्षित
3.          ता  – नम्रतादेवतासहनशीलता 
4.          ई  – निजी। लंबीआखिरीरिश्तेदारीनौकरीफ़िल्मी   
5.          आहट  मुसकराहट  
6.          इक  – आर्थिकमार्मिकऔपचारिक
7.          दार  – शानदार 
8.          प्य  – सामीप्य  
9.          पन  – अकेलापन 
10.      कर – पड़करधुलकरदिखाकर
11.      इका  – पत्रिका 
12.      आन – ढलान
13.      वाली – पड़नेवाली
14.      आई – महँगाईविदाई
15.      त्व  – देवत्वव्यक्तित्व
16.      कार – गोलाकार
17.      मान – गुंजायमान
18.      पूर्ण – सम्मानपूर्ण
19.      इम – अंतिम

Comments